Blanco catalogo listino 2020 / 2021

phocathumbnail blanco 2020 2021

AUMENTO  Blanco +6% (medio) dal 1 Marzo 2022
AUMENTO ISE (tritarifiuti) +9% dal 1 Marzo 2022